CONTACT

bestuur@kiwanisveendam.nl (het adres voor alle vragen aan het bestuur)

In 2013 hebben we € 10.000,– bijeengebracht voor het wereldwijde Kiwanis Club Veendam
Beneden Oosterdiep 203
9645LP VeendamUnicef-Kiwanis project “Stop Tetanus”. Er is een mondiale inentingscampagne gevoerd om (aanstaande) moeders in te enten tegen Tetanus. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van kindersterfte.

vrienden@kiwanisveendam.nl (het adres voor informatie over hoe Kiwanis de kinderen in de regio helpt)

admin@kiwanisveendam.nl (het adres voor tips en suggesties aangaande deze website)

Geïnteresseerd in Kiwanis? Klik hier voor meer informatie


Kiwanis Club Veendam
Beneden Oosterdiep 203
9645LP Veendam


Bezoek ons op facebook:

https://www.facebook.com/kiwanisveendam/