WAT IS KIWANIS

Kiwanis is een internationale organisatie van autonome clubs, waarin mensen met de meest uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten. Onder het motto “We Build” streven de Kiwanis clubs naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Deze acties hebben vaak een plaatselijk karakter, kunnen zich echter ook uitstrekken tot regionale, nationale en zelfs internationale projecten.

De clubs proberen vooral daar met raad en daad te ondersteunen waar overheid en hulporganisaties geen bijdrage kunnen of willen leveren. De wil om snel, individueel en wars van bureaucratie te helpen motiveert het werk van Kiwanis.

Hoe is Kiwanis ontstaan?
De eerste Kiwanis club werd op 21 januari 1915 in Detroit, Michigan, USA, opgericht. Op 1 November 1916 ontstond de eerste Canadese club in Hamilton, Ontario. Daarna ontwikkelde Kiwanis zich in deze twee landen tot een sterke organisatie. Eerst in 1961 werd een programma gerealiseerd voor uitbreiding buiten Noord-Amerika.

De Naam
De naam “Kiwanis” is van Indiaanse oorsprong en werd afgeleid van de uitdrukking “Nunc Keewanis”. Dit betekent zoveel als “Laat zien wie en wat je bent”.

Kiwanis International
Kiwanis is thans in de gehele wereld in ruim 80 landen vertegenwoordigd met ca. 350.000 leden. Verreweg het grootste aantal clubs bevindt zich in de VS en Canada.

Kiwanis Europa
De eerste Kiwanis club in Europa werd in februari 1963 opgericht in Wenen. Daarna ontstonden clubs in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland. Recentelijk ook in Tsjechië, Polen, Hongarije en Roemenië.


Kiwanis Nederland
In 1965 werd in Amsterdam de eerste Nederlandse Kiwanisclub opgericht. Nederland behoorde toen nog tot het district Benelux-Frankrijk-Monaco. In september 1986 werd Nederland een zelfstandig district met op dit moment 110 clubs met 2.100 leden, verdeeld over 12 divisies. Meer weten? Ga naar www.kiwanis.nl.

Kiwanis Veendam
Kiwanis Club Veendam is een jonge club die in 2018 haar vierde lustrum heeft gevierd. De club maakt deel uit van de divisie Kiwanis Noord Oost; daaronder vallen de Kiwanis Clubs uit Assen, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden, Stadskanaal en Veendam.